Kontrola i verifikacija

Nakon izvedenih i završenih elektro radova u mogućnosti smo da izdamo potrebnu dokumentaciju o kontroli i verifikaciji svojstva, karakteristika i kvaliteta N.N instalacije ili po skraćenom rečniku atest za elektro instalaciju.

Istrument koji posedujemo je tipa ABB M-5010 BR.M 4247 2694 LEM NORMA SATURN 100 BR.M1 95521 BA

01
01

02
02