Sistemi dojave požara

Sistemi dojave požara su strogo definisani zakonom. Projektovanje takvih sistema rade stručna lica sa licencom.

Sistem za ranu detekciju požara ne poseduje mogućnosti da spreči nastanak bilo kog početnog požara.

U zavisnosti od namene I bezbednosti objekata protiv požarna instalacija je obavezna u većini javnih objekata kao što su lokali,škole,bolnice,igraonice...

U našoj ponudi nudimo digitalne centrale i detektore renomiranog svetskog proizvođača GE Security (Aritech). Oprema zadovoljava važeće standarde i propise u našoj zemlji. Svojim znanjem i savremenim tehničkim uređajima u mogućnosti smo zadovoljiti i najzahtevnije klijente u pogledu , integracije, montaže i nadgledanja savremenih sistema za sprečavanje požara

Sistemi za detekciju požara sastaoje se od centrale (uređaja za setekciju i signalizaciju požara),najčešće od plafonskih detektora požara,ručnih javljača i uređaja sa svetlosnim i zvučnim alarmom a po potrebi I uređajima za paralelnu indikaciju.

Protiv požarni sistemi mogu biti konvencionalni ili adresabilni.