Sistemi dojave požara

Sistemi dojave požara su strogo definisani zakonom. Projektovanje takvih sistema rade stručna lica sa licencom.

Sistem za ranu detekciju požara ne poseduje mogućnosti da spreči nastanak bilo kog početnog požara.

U zavisnosti od namene I bezbednosti objekata protiv požarna instalacija je obavezna u većini javnih objekata kao što su lokali,škole,bolnice,igraonice...

U našoj ponudi nudimo digitalne centrale i detektore renomiranog svetskog proizvoÄ‘ača GE Security (Aritech). Oprema zadovoljava važeće standarde i propise u našoj zemlji. Svojim znanjem i savremenim tehničkim ureÄ‘ajima u mogućnosti smo zadovoljiti i najzahtevnije klijente u pogledu , integracije, montaže i nadgledanja savremenih sistema za sprečavanje požara

Sistemi za detekciju požara sastaoje se od centrale (ureÄ‘aja za setekciju i signalizaciju požara),najčešÄ‡e od plafonskih detektora požara,ručnih javljača i ureÄ‘aja sa svetlosnim i zvučnim alarmom a po potrebi I ureÄ‘ajima za paralelnu indikaciju.

Protiv požarni sistemi mogu biti konvencionalni ili adresabilni.